Okko plus modular recessed with frame

OKKO PLUS MODULAR RECESSED WITH FRAME

Other installation
types: